W tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych woj. podlaskie ma do zagospodarowania niemal 415 mln złotych.

...

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do

...

Nie daj szansy AIDS, zrób test na HIV

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku w wyjątkowych okolicznościach, ale jak

...

W niedzielę 28 marca, obchodzimy Niedzielę Palmową. Jest to święto ruchome, jednak zawsze wypada na 7

...