NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLNIE

 

 Nr rachunku bankowego

 Rodzaj wpłat

 

 

 

 

 

05 8754 0004 0000 4154 2000 0080

 

- opłata komunikacyjna

- opłata za prawo jazdy

- opłata za holowanie i parkowanie pojazdów

- opłata za dzienniki budowy

- opłata za rejestrację łodzi

- opłata geodezyjna

- opłata za trwały zarząd

- opłata za użytkowanie wieczyste

- opłata przekształceniowa

- opłata za kartę parkingową

52 8754 0004 0000 4154 2000 0010

 

- należne udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe

 

Uwaga!

Opłatę skarbową należy przekazywać na konto Urzędu Miasta Kolno na konto o numerze  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020.