37 lat temu-13 XII 1981-wprowadzono w Polsce stan wojenny (łącznie aresztowano lub internowano ponad 10 tys. osób).