1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930B na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański

Przewidywana wartość inwestycji: 10 880 000 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %

Kwota wnioskowanych środków: 10 336 000 zł

 

2. Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych

Przewidywana wartość inwestycji: 3 971 835,59 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %

Kwota wnioskowanych środków: 3 574 652,00 zł

 

3. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Przewidywana wartość inwestycji: 1 439 100 zł

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20 %

Kwota wnioskowanych środków: 1 151 280 zł