Powiat Kolneński otrzymał wsparcie finansowe ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

 

Wsparcie zostało wykorzystane na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

 

Zadanie 1:

Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2644 B ul. Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Szkolną w Kolnie

Opis inwestycji: wykonano montaż zestawu aktywnego przejścia dla pieszych ze znakiem D-6

Całkowita wartość inwestycji: 39 495,30 zł

Dofinansowanie: 31 596,24 zł

Galeria

 

Zadanie 2:

Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2643 B ul. Sportowa w rejonie skrzyżowania z ulicą Ciepłą w Kolnie

Opis inwestycji: wykonano montaż zestawu aktywnego przejścia dla pieszych ze znakiem D-6

Całkowita wartość inwestycji: 39 495,30 zł

Dofinansowanie: 31 596,24 zł

Galeria

 

Zadanie 3:

Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821 B zlokalizowanego przy ul. Polowej 12 w Stawiskach

Opis inwestycji: wykonano montaż zestawu aktywnego przejścia dla pieszych ze znakiem D-6

Całkowita wartość inwestycji: 39 495,30 zł

Dofinansowanie: 31 596,24 zł

Galeria

 

Zadanie 4:

Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1821 B zlokalizowanego przy ul. Polowej 21 w Stawiskach

Opis inwestycji: wykonano montaż zestawu aktywnego przejścia dla pieszych ze znakiem D-6

Całkowita wartość inwestycji: 39 495,30 zł

Dofinansowanie: 31 596,24 zł

Galeria