Po zimowej przerwie wznowiono prace przy przebudowie ulicy Marii Konopnickiej w Kolnie. Drugi etap prac będzie polegał na całkowitej wymianie infrastruktury podziemnej, wymianie gruntu, budowie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniu chodników i ścieżek rowerowych.

 

Prace na tej ulicy rozpoczęły się w 2020 roku i prowadzone są na trzech odcinkach. Na pierwszym odcinku, od ulicy Sportowej do ulicy Targowej, wykonano prace ziemne. Pozostało tylko położenie nawierzchni ścieżki rowerowej i ostatniej warstwy bitumicznej.

 

Na drugim odcinku, od ulicy Targowej w kierunku miejscowości Górskie, również wykonano główne prace ziemne. Do położenia została  ostatnia ścieralna warstwa asfaltu, ścieżka rowerowa oraz chodnik.

 

Na trzecim odcinku, od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Sportowej, obecnie trwają prace ziemne, które polegają na wymianie gruntu i przebudowie urządzeń infrastruktury podziemnej (m. in. telekomunikacyjnej).

 

Część z planowanych prac niestety nie może być realizowana ze względu na pogodę. Niskie temperatury i duża wilgotność gruntu uniemożliwiają rozpoczęcie prac takich jak położenie chodników i ścieżek rowerowych.

 

Planowane zakończenie inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2021 roku.