W Janowie uroczyście obchodzono rocznicę rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. Odprawiono Mszę Świętą w Kościele pw. NSJ w Łosewie.

 

Podczas kazania padło wiele pytań dotyczących obchodzonego wydarzenia. Większość zmierzała do określenia sensu obchodzenia patriotycznych wydarzeń i wynikających z nich zobowiązań.

 

Początkiem rozważań było poszukiwanie źródła wytrwałości w walce żołnierzy września 1939 roku.

„Wspominamy bohaterów naszej wolności, którzy potrafili walczyć o swoją ojczyznę. patrząc na nich zastanawiamy się, skąd oni wzięli tę miłość, tę determinację, aby walczyć o te wartości najwyższe. Niepodległość, pokój dla swoich dzieci i następnych pokoleń. Skąd oni to wszystko brali?

Najpierw z ogniska rodzinnego, gdzie uczyli się szacunku do ziemi, do rodziców, do tego co otrzymali z domu. Zobaczcie, że wychodząc z naszej rodziny, wspólnot domowych, wychodzimy z pewnym bagażem doświadczeń, które sobie nie wybieramy. To jest nasza historia, nasz język, doświadczenia poprzednich pokoleń – mówił ksiądz profesor Łukasz Polkowski.

 

Kolejno mówca snuł refleksje o zobowiązaniach uczestników uroczystości wobec ojczyzny.

„Kiedy stajemy przy pomnikach naszych bohaterów, warto sobie zadać pytanie: co ja dzisiaj mogę zrobić dla swojej ojczyzny?

Wspominamy bohaterów naszej wolności, niepodległości, aby pobudzić nas wszystkich do tego podstawowego dążenia, do szacunku do siebie nawzajem, zaczynając od rodziny poprzez różne nasze wspólnoty.”

 

W zakończeniu określił wzór postawy patriotycznej. Uważał, że najpierw należy kształtować miłość w rodzinie i uczyć się w niej przebaczania, następnie należy kochać ojczyznę.

„Jak dzisiaj mogę kształtować wzór patriotyzmu?

Kiedyś Roman Dmowski powiedział: „Jeśli jestem Polakiem, to mam polskie obowiązki”, więc kochajmy naszą ojczyznę najpierw budując naszą rodzinę.”

 

Po Mszy głos zabrali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych i zaproszeni goście. Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentował Starosta Tadeusz Klama.

Starosta mówił o najwyższych wartościach Polaków,  za które gotowi są oddać życie.

„Drodzy Państwo, nie zawsze musimy się zgadzać, mamy różne poglądy, ale jeśli chodzi o obronę swojej rodziny, swojej ojczyzny to umiemy być zgodni. Idziemy oddać życie za swoją ojczyznę  – powiedział starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Po przemówieniach uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik w Janowie. Złożyli wiązanki i znicze. Uroczystość odbyła się w licznej asyście pocztów sztandarowych. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, mieszkańcy Janowa i okolic.