Przystępując do konkursu należy wykonać pracę plastyczną, która w ciekawej formie zaprezentuje temat Konkursu „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

 

Organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy I-III szkół podstawowych;
2) klasy IV-VI szkół podstawowych.

 

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.).

 

Uczniowie starszej grupy wiekowej obowiązani są do wykorzystania oznaczenia "PRODUKT POLSKI".

 

Przygotowane są nagrody:Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
za I miejsce – nagroda o wartości do 600 zł brutto,
za II miejsce – nagroda o wartości do 400 zł brutto,
za III miejsce – nagroda o wartości do 200 zł brutto.

 

Regulamin konkursu - dokument PDF