W Kolnie z okazji Narodowego Czytania czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Odbyło się ono przed frontem budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zorganizowały je dwie kolneńskie biblioteki: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie i Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie.
 
Uroczystość wydarzyła się 5 września w sobotę. Udział w niej wzięli przedstawiciele samorządów, pracownicy urzędów i instytucji, księża, czytelnicy bibliotek oraz goście. Starostwo Powiatowe reprezentował wicestarosta Karol Pieloszczyk.
Gość honorowy uroczystości prof. dr hab. Adam Łukaszewicz wygłosił prelekcję o biografii Juliusza Słowackiego.
 
Część główną uroczystości, czyli głośne czytanie tekstu „Balladyny”, uzupełniała gra teatralna aktorów. Aktorami byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie im. Adama Mickiewicza oraz nauczyciele.
Uroczystość zakończył quiz dotyczący bohaterów i fabuły czytanej książki.
 
Narodowe Czytanie jest akcją ogólnopolską. Jej głównym celem jest publiczne czytanie dzieł literackich najwybitniejszych polskich pisarzy. Organizatorzy mieli nadzieję, że udział w niej przyniesie uczestnikom radość z kontaktu z piękną i inspirującą literaturą.
 
Narodowe Czytanie jest jedną z wielu akcji popularyzowania czytelnictwa.
 
 
 

Kilka słów o czytaniu

 

Kiedy zapytano pisarza Williama F.Buckley’a Jr., którą książkę zabrałby ze sobą na bezludną wyspę, odpowiedział: „Książkę o budowaniu statków.”

Książka jest narzędziem i nie musimy o tym wiedzieć, lecz żeby je użyć trzeba czytać.

 

Czytanie książek jest przede wszystkim formą spędzania czasu. Potrafi uspokoić czytelnika, gdy bardziej skupi się na treści, niż na rzeczywistości. Czytanie rozwija wyobraźnię i wzmacnia koncentrację szczególnie, gdy czytane słowa tworzą w umyśle złożony świat. W tym świecie czytający ma możliwość do wyciągania wniosków z wielu sugestii i przesłanek. Uczy się zrozumieć wydarzenia oraz poznaje nowe słowa i pojęcia.

 

Głośne czytanie książek pozwala człowiekowi poznać czy panuje nad swoim głosem, jego barwą i tonem. Takie czytanie wymusza wyrażanie się z emocjami, więc i stwarza okazję do ich poznania. Słowo pisane zamienione w dźwięk zwiększa poczucie pewności siebie. Pomaga w pokonywaniu lęku przed nawiązaniem nowych znajomości. Ma ono działanie terapeutyczne np. w zaburzeniach mowy i koncentracji.

 

Wspólne czytanie książek jest okolicznością do pogłębienia relacji z ludźmi. Umożliwia zbudować przestrzeń do wspólnych przeżyć oraz tematów do rozmów.

 

Pani Maria Dąbrowska te wszystkie opisane zdarzenia nazwała cudem. Tak określiła przemianę, która następuje po odczytaniu słowa pisanego.

"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji." (Maria Dąbrowska)