7 września b.r. o godz. 10.00,  przed I LO w Kolnie, już po raz siódmy odbyła się uroczystość  Narodowego Czytania, zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną, Miejską Bibliotekę Publiczną i I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie.
W tym roku, spośród ośmiu nowel zaproponowanych przez Parę Prezydencką, organizatorzy wybrali utwór „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej.
            Narodowe Czytanie  to ogólnopolska akcja publicznego czytania dzieł literackich najwybitniejszych polskich pisarzy.  Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, które w akcji Narodowego Czytania  „udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc , by jednoczyć i zespalać społeczeństwo wokół wspólnych celów i wspólnych wartości”.

Uroczystość w Kolnie rozpoczęli Starosta Kolneński P. Tadeusz Klama i Burmistrz Miasta Kolno P. Andrzej Duda. Włodarze powiatu i miasta zaprosili zebrane gremium do wspólnego czytania, podkreślając, że czytanie jest bardzo istotne w życiu każdego człowieka, wyzwala moc emocji i przeżyć, poszerza wiedzę, ułatwia naukę oraz rozwija wyobraźnię.
            Następnie,  w epokę i tematykę utworu, audytorium wprowadził gość honorowy -  prof. dr hab. Adam Łukaszewicz – papirolog i archeolog śródziemnomorski z Zakładu Papirologii, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek polskiego PEN Clubu,  który zachęcił zebranych ukazując i udowadniając, że  literatura piękna jest  pomostem, który nas łączy z dawną Polską, pozwala zachować ciągłość kulturową; od dziesiątków lat zachwyca i pobudza wyobraźnię  Polaków.

W dalszym ciągu akcji, zebrane, na Narodowym Czytaniu gremium, w atmosferze przyjemnej rozrywki,  czytało, w pięknej scenerii, nowelę „Dobra pani”, wzbogaconą inscenizacjami utworu. W tym czasie najmłodsi uczestnicy akcji wykonywali różnorodne prace plastyczne – rysunki i ilustracje związane z tekstem „Dobrej pani”, układali wiązanki
z kwiatów i ziół, wykonywali kukiełki oraz dekorowali kapelusze głównej bohaterki noweli – Helci. Ponadto organizatorzy przygotowali dla lektorów quiz dotyczący bohaterów i fabuły noweli. Jak co roku, była również możliwość otrzymania pamiątkowych stempli Narodowego Czytania 2019 Nowel Polskich w prywatnych egzemplarzach książek.

Lektorami akcji Narodowego Czytania w Kolnie były : władze samorządowe, radni powiatu i miasta, księża, komendanci policji i straży pożarnej, dyrektorzy i kierownicy placówek  powiatowych i miejskich, czytelnicy bibliotek, członkowie Klubu Seniora,  przedstawiciele mieszkańców miasta.

Tekst opracowała: Dyrektor Bożena Kowalewska

Fotografie: Andrzej Konopka UM Kolno