W minioną sobotę, 8 września b.r., na dziedzińcu  Gimnazjum w Kolnie odbyła się VII edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania najdoskonalszych dzieł literatury polskiej.

W bieżącym roku Prezydent Rzeczypospolitej zaprosił do czytania „Przedwiośnia”  Stefana Żeromskiego,  ostatniej powieści jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy.
Stefan Żeromski dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Przedwiośnie jest świadectwem niepokoju pisarza o Polskę, o losy jej obywateli, powieścią-oskarżeniem
i ostrzeżeniem, oskarżeniem pełnym wielkiej pasji i siły, bo wyrosłym z głęboko przeżytego osobiście niepokoju o los narodu.

Gości powitali współgospodarze imprezy – Starosta Kolneński – P. Stanisław Wiszowaty i Burmistrz Miasta Kolno – P. Andrzej Duda.

Po krótkim wstępie, wygłoszonym przez dyr. Gimnazjum - P. Wiesława Boć, dostojni lektorzy rozpoczęli czytanie fragmentów powieści. Zainaugurowali włodarze lokalnych samorządów  Starosta Kolneński – P. Stanisław Wiszowaty i Burmistrz Miasta – P.  Andrzej Duda. Do czytania włączyli się księża, dyrektorzy, prezesi, kierownicy miejskich
i powiatowych instytucji, komendanci służb mundurowych, radni miejscy i powiatowi oraz zaproszeni goście.

Uroczystość uświetniły i dodały splendoru  inscenizacje II rozdziału pt. Nawłoć.  Wątki społeczno-obyczajowe, opowiadane w II rozdziale powieści, w formie pantomimy przedstawili uczniowie I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie  oraz uczniowie II LO im.
Kard. S. Wyszyńskiego w Kolnie. Młodzież kolneńskich szkół średnich przeniosła słuchaczy i widzów najpierw do dworu w Nawłoci a następnie na bal w Odolanach. To były niezapomniane wrażenia.

W III utworu pt. Wiatr od wschodu, genialny talent deklamatorski zaprezentowali główni bohaterowie – dyr. Gimnazjum w roli Szymona Gajowca i uczeń Zespołu Szkół Technicznych – Adam Kalinowski jako Cezary Baryka.

Najmłodsi uczestnicy akcji podjęli się bardzo trudnego i wymagającego wyzwania - konstrukcji szklanych domów. Za swoje dokonania naturalnie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

 Na koniec uroczystości organizatorzy przedsięwzięcia, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Gimnazjum w Kolnie, Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, podziękowali za wspólną intelektualną rozrywkę, która jak można domyślać się sprawiła uczestnikom dużo  radości z czytania, indywidualnego spotkania z książką, była jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem kulturalnym.