W sobotę, 2 września b.r., o godz. 1000, w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, rozpoczęło się NARODOWE CZYTANIE. W tym roku czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Już po raz piąty w Kolnie, w pierwszą sobotę września, odbyła się ogólnopolska akcja,  zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta   Rzeczypospolitej, publicznego czytania dzieł literackich najwybitniejszych polskich pisarzy. W naszym mieście czytano już „Zemstę” Aleksandra Fredry, „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa  i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo
i geniusz polskiej literatury, potrzeba dbałości o piękno języka polskiego oraz wzmocnienie poczucia  tożsamości narodowej.

                W minioną sobotę, uroczystość zorganizowano w konwencji biesiady weselnej tak, jak sto siedemnaście lat temu, gdy w podkrakowskich Bronowicach. Wówczas odbyło się wesele, które na zawsze odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia  - ślubu 
i wesela poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną - wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył dramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce
i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach.

2 września b.r., gości w Kolnie również zaproszono do stołów, aby w atmosferze przyjemnej rozrywki, przeczytać obszerne fragmenty utworu Stanisława Wyspiańskiego, aby uczestnicy skojarzyli sobie i przypomnieli w wersji czytanej, niepowtarzalny nastrój „Wesela”, jego refleksyjność i wyjątkowych bohaterów dramatu, by  docenili  piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej.

         Uroczystość rozpoczęła się wejściem orszaku weselnego, naturalnie prowadzonego przez Młodą Parę – Ewelinę Truszkowską i Wojciecha Kulasa. Gości powitali współgospodarze imprezy – Starosta Kolneński – P. Stanisław Wiszowaty, Sekretarz Miasta Kolno – P. Mirosław Bajorek, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – P. Eugeniusz Gromadzki, Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych – P. Katarzyna Kleczyńska, Dyr. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej-Bożena Kowalewska oraz Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Jolanta Siwik. Następnie, w nastrój krakowskiego wesela i podkrakowskiej zabawy z 1900 roku wprowadziła wszystkich formację taneczna, która wykonała krakowiaka. Przepiękne kostiumy oraz dynamiczny i żywiołowy krakowiak, w choreografii P. Teresy Pomichowskiej, sprawiły, że atmosfera biesiady nabrała niepowtarzalnego kolorytu i uroku.
W tańcu zaprezentowali się P. Jadwiga Gromkowska i P. Stanisław Krysiak, P. Jolanta i Adam Dudzińscy, Nikola Staniszewska i Hubert Zajk oraz Katarzyna Pietruszka i Jakub Dąbkowski.

            Po tak adekwatnym wstępie do nastroju i tonu biesiady rozpoczęto czytanie tekstu „Wesela”. Akt  I  czytali : dr Ewa Marczak-Łukaszewicz- pracownik naukowy Zakładu Archeologii Wczesnego Średniowiecza,  Instytutu Archeologii  Uniwersytetu Warszawskiego, Starosta Kolneński - P.Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Kolneński - P. Robert Wacław Nadara, Burmistrz Miasta - P. Andrzej Duda, Sekretarz Miasta - P. Mirosław Bajorek, Nacz. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu - P. Piotr Glinka, Dziekan Kolneński - Ks. Kan. Stanisław Uradziński, Wójt Gminy Mały Płock - P. Józef Dymerski, Dyr. Centrum Kultury Gminy Kolno - P. Marcin Sekściński, Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Artur Żebrowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji - kom. Ryszard Duchnowski, asp. Adam Banach z Państwowej StrażyPożarnej, Dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych -P. Józef Chodnicki, Dyr. Zespołu Szkół Technicznych - P. Eugeniusz Gromadzki,  Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych - P. Katarzyna Kleczyńska, Prezes Banku Spółdzielczego -
P. Krzysztof Kajko,  Dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - P. Krzysztof Sobiewski, Dyr. Powiatowego Urzędu Pracy - P. Wacław Sójko, Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1- P. Lech Owczarczyk, Dyr. Szkoły Podstawowej Nr 2 - P. Dariusz  Łosiewski, Dyr. Przedszkola Miejskiego - P. Jadwiga Lutrzykowska, Kierownik Państwowej Szkoły Muzycznej I st. -
P. Anna Nadolna, Dyr. KOKiS - P. Alicja Szymańska, Dyr. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Świat” - Dyr. ZSZ - P. Halina Małż, Dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - P. Joanna Kowalewska-Kuklińska, Komendant OHP - P. Agnieszka Samul, Dyr. Powiatowego Zarządu Dróg - P. Grzegorz Chiliński, Pezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - P. Marek Łuba, Wiceprezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych -
P. Dariusz Gąsiewski, Instruktor Kultury CKG Kolno - P. Kazimierz Koter, Radni Powiatu-
P. Monika Szymańska, P. Piotr Dąbkowski,  Radni Miasta - P. Mieczysław Śniadach, P. Piotr Szymański, P. Jan Żubrowski, P. Stanisław Antonowicz, P. Krzysztof Myhal, P. Mariusz Rakowski i P. Klaudiusz Makarewicz, P. Renata Kmieć, P. Leszek Kmieć, P. Barbara Skrzeczyńska, P. Halina Zielińska, P. Dorota Klimek, P. Zbigniew Szymański,
P. Iwona Pomichowska, P. Agnieszka Kuliś, P. Anna Pikulińska, P. Beata Boć, P. Barbara Raszczyk, P. Zofia Górska, P. Małgorzata Korzep, P. Wiesław Korzep, P. Eugeniusz Regliński, P. Bogumiła Ranik, P. Klaudiusz Makarewicz, Martyna Zadroga.

            Po I Akcie utworu nastąpił przełomowy moment, jak przewidziano w scenariuszu przedsięwzięcia, wszedł słomiany chochoł i rozpoczął II Akt symboliczno-wizyjny narodowego dramatu. W klimat drugiej części „Wesela” wprowadził uczestników uroczystości wiersz znanego polskiego historyka i teoretyka literatury, napisany na okoliczność Narodowego Czytania 2017 w Kolnie. Wyrecytowała go Wiktoria Sokołowska :

 

Po wieczorze roztańczonym

Czas nastąpił nocy głuchej.

Wtedy chatę nawiedziły

zaproszone do niej duchy.

 

Bo Pan Młody z Panną Młodą,

Przez Poetę zachęceni,

Chcieli się radością dzielić,

Zakochani, zachwyceni

 

To, co każdy nosił w sobie,

co nocami spać nie daje,

co mu grało w jego duszy,

ujrzał w chacie jak na jawie.

 

Z tego dramat narodowy

powstał wielki i Wyspiański

wieszczem został jak Mickiewicz

i Krasiński i Słowacki.

 

Chciał obudzić ducha walki,

swymi współczesnymi wstrząsnąć,

gdy się moment próby zbliżał,

co miał przynieść Polsce wolność.

 

Akt II zaprezentowali : prof. dr hab. Adam Łukaszewicz papirolog i archeolog śródziemnomorski Zakładu Papirologii, Instytutu  Archeologii  Uniwersytetu Warszawskiego jako Wernyhora, Dyr. Gimnazjum - P. Wiesław Boć jako Gospodarz, P. Paweł Podeszwik – jako Kuba , Sylwia Lubianiec, i Patrycja Nowak  w rolach Gospodyni oraz Patrycja Nowak  jako Isia.

Po wyjątkowej i ujmującej prezentacji wnoszącej symboliczny złoty róg, biesiada trwała dalej.

W Akcie III dramatu  w postaci „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego wcielili się uczniowie  
z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Lektorami  Aktu III byli : Julia Pieloch, Adam Kalinowski, Robert Podeszwik, Dominika Pomichowska, Maciej Fiertek, Mateusz Polkowski, Robert Podeszwik, Paweł Pikuliński, Adam Ałajko, Anna Pikulińska, Bartosz Bikowski, Ewelina Szymanowska, Gabriela Trepanowska, Dominika Filipkowska, Paweł Lewandowski i Kacper Przestrzelski.

            Na koniec uroczystości odbył się quiz ze znajomości przeczytanego tekstu. Naturalnie poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone prezentami.

            Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach Narodowego Czytania 2017. Mali goście, w czasie czytania „Wesela”, mogli wykonać różnorodne prace plastyczne – narysować rysunki, namalować ilustracje związane z weselem, ułożyć wiązanki ślubne, uwić wianki dla panny młodej, zrobić kukiełki postaci panny młodej lub pana młodego. Naturalnie wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie, ocenione oraz nagrodzone dyplomami
i drobnymi niespodziankami.

Organizatorzy przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, ZST, Miejska Biblioteka Publiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie bardzo serdecznie dziękują za wspólnie spędzony czas, w miłej atmosferze biesiady weselnej, za wspólną, wspaniałą intelektualną rozrywkę.

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnym NARODOWYM CZYTANIU.