Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

 

UCHWAŁA Nr 6/19/24 z dnia 3 lipca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

Uchwała Nr XXXIV/171/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego