3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. To dokument, który na zawsze zmienił oblicze naszego państwa i wyznaczył kierunek jego rozwoju.

 

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Wielki Rzeczypospolitej Polskiej. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej), powszechnie obowiązująca ustawa zasadnicza. Miała ona na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej i zapewnienie równości obywatelskiej oraz ograniczenie uprawnień króla.

 

Choć Konstytucja 3 Maja była krótkotrwała i spotkała się z oporem ze strony niektórych grup społecznych oraz sąsiadujących z Polską państw, to stanowiła wyraz ducha oświecenia, dążenia do wolności i równości. Jej dziedzictwo przetrwało przez wieki jako symbol polskiej niezłomności i walki o suwerenność.

 

W rocznicę tych wydarzeń mieszkańcy Powiatu Kolneńskiego wzięli udział w uroczystościach, które rozpoczęły się mszą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Po niej, pod Dębem Wolności, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod pomnikiem „Solidarności” i na grobie poległych pod Lemanem, przedstawiciele samorządów złożyli kwiaty. Powiat Kolneński reprezentowali Radni Michał Kulczewski  i Lech Janusz Owczarczyk.