W dniu dzisiejszym, 9 lutego, upamiętniono 84. rocznicę pierwszych masowych deportacji Polaków na Sybir.

 

Z tej okazji odbyła się Msza Święta w kościele pw. św. Anny w Kolnie, którą celebrował Dziekan Kolneński Ks. Tomasz Grabowski.

 

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem "Wywiezionym na wschód".

 

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół, urzędów i wojska. Powiat Kolneński reprezentował Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk, Iwona Podeszwik, Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

 

84. rocznica upamiętnia wydarzenia z 10 lutego 1940 roku, kiedy to rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940-1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób. Chociaż w dokumentach Sowieckich mówi się o 320 tysiącach wywiezionych.