26 stycznia, z okazji Święta Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Starosta Kolneński, Tadeusz Klama spotkał się z Dyrektorem oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Spotkanie miało miejsce w siedzibie urzędu.

 

Starosta podziękował wszystkim pracownikom za ich inicjatywę i trud włożony w codzienną pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

„W imieniu Zarządu, Rady Powiatu Kolneńskiego i swoim pragnę podziękować i złożyć na ręce Pani Dyrektor wyrazy uznania wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie za wykonywaną z zaangażowaniem pracę” – powiedział Tadeusz Klama.

 

Głos zabrała również Pani Dorota Konopka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Podziękowała pracownikom za zaangażowanie w pracę i życzyła „zadowolenia z wykonywanej pracy i osobistego poczucia spełnienia”.

 

Spotkanie Starosty z Dyrektorem i pracownikami urzędu było wyrazem uznania dla ich trudu oraz podkreślenia ich roli i znaczenia w służbie lokalnej społeczności.

 

Święto "Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia" swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Zostało wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2010 r. na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.