Zespół Szkół Technicznych w Kolnie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie miał nową Halę Sportową. W tym celu podpisano umowę na jej budowę z wykonawcą JL Sp. z o.o. ul Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża. Termin wykonania został ustalony na lipiec 2025 r.

 

Przedstawiciel wykonawcy Prezes Zarządu JL Jarosław Lewiarz.

"Roboty planujemy ukończyć przed terminem. Wybudowany obiekt jest z tych prostszych i nie widzę problemu przy jego realizacji" - powiedział Jarosław Lewiarz.

 

O tym jak ważna jest to inwestycja mówił Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

To jest bardzo ważna inwestycja dla młodzieży, dla mieszkańców naszego powiatu. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalnych odbywających się na terenie szkoły. Hala sportowa będzie dostępna nie tylko dla uczniów lecz i dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego - powiedział Karol Pieloszcyzk.

 

Nowa Hala Sportowa rozwiąże wiele problemów, o których mówił Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusz Gromadzki.

"Sala będzie pełnowymiarowa 40 na 20 metrów powierzchni boiska. Zewnętrzne wymiary to 43 na 45 metrów.

Jesteśmy jedną z największych szkół w Powiecie Kolneńskim i mamy najmniejszą salę gimnastyczną. Obecna hala budowana była w 1957 roku. Korzystanie z niej jest bardzo utrudnione. Nowa hala wyręczy nas od wielu problemów, m.in młodzież nie będzie musiała chodzić między szkołami podczas prowadzenia zajęć wychowania fizycznego" - powiedział Eugeniusz Gromadzki.

 

Z hali sportowej korzystać będzie prawie 500 uczniów. Poza tym hala będzie dostosowana do prowadzenia rozgrywek sportowych z udziałem widzów. Trybuny będą mieć 194 miejsc siedzących i 4 miejsca dla wózków inwalidzkich. Dostępne będzie pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. W razie potrzeby powierzchnia boiska może być podzielona kurtynami na trzy części - powiedział Eugeniusz Gromadzki.

 

W związku z prowadzeniem tej inwestycji ma zostać wykonana rozbiórka istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, budowa parkingu, drogi pożarowej i niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Zostanie wybudowany zjazd do ulicy Konopnickiej. Nowy budynek będzie wymagał również podłączenia: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, węzła cieplnego. Zostaną przebudowane dwie linie kablowe niskiego napięcia. W budynku powstanie instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna. W sali ma funkcjonować również system nagłośnieniowy.

 

Inwestycja będzie prowadzona pod nazwą "Rozbudowa o halę sportową i przebudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie". Jej wartość to 11.585.127,54 zł z czego 90% tj. 10.427.514,79 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Kolneński przekaże tylko 10% wartości tej inwestycji tj. 1.158.612 ,75 zł.