Radni powiatowi na 52. sesji Rady Powiatu Kolneńskiego przyjęli uchwały w sprawach uchwalenia Budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2024 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2024-2029.

 

Jednogłośnie przyjęty budżet wynosi 78.675.216,85 zł. Jest to największa kwota w dyspozycji Powiatu Kolneńskiego w tej pięcioletniej kadencji Rady Powiatu. Rekordowa wysokość dochodów wynosi 67.541.085,13 zł. Jego dochody zwiększyły się prawie dwukrotnie w stosunku do 2018 roku, wówczas wynosiły 34.539.385 zł.

 

W budżecie jest 19.226.808.39 zł pochodzących z programów zewnętrznych jak: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

 

Powiat Kolneński obecnie nie jest zadłużony i nie posiada zobowiązań. Wypracował nadwyżkę budżetową w wysokości 8.134.131,72 zł, która będzie zaangażowana do realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku. Tak dobra sytuacja powiatu pozwalała przygotowywać duże projekty inwestycyjne oraz planować kolejne.

 

W 2024 zaplanowano m.in.:

  • rozbudowę o halę sportową i przebudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,
  • przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B, tj. ul. Kolejowa w m. Kolno,
  • przebudowę drogi powiatowej Nr 1884B w m. Kozioł,
  • rozbudowę drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje,
  • remont drogi powiatowej 1869B relacji Milewo-Lachowo-Gromadzyn oraz drogi powiatowej 1879B relacji Wincenta-Górskie-Lachowo - etap II
  • remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica-Łacha
  • remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski
  • remont i modernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie,
  • utworzenie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1888B w m. Krusza, przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej 1877B w m. Truszki Patory,
  • remont parteru I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie wraz z szatnią, czytelnią oraz dwiema klatkami schodowymi.

 

Projekty budżetów jednostek organizacyjnych Powiatu Kolneńskiego zostały zaakceptowane i w pełni ujęte w przyjętym Budżecie Powiatu Kolneńskiego.