Komendantka Hufca ZHP Kolno, Harcmistrz Martyna Fankulewska przyniosła Betlejemskie Światło Pokoju do Starostwa Powiatowego w Kolnie.

 

«Czyńmy pokój» – tak brzmi tegoroczne przesłanie. Powtarzają je harcerze przekazując kolejnym osobom i instytucjom świece zapalone od ognia z Groty Betlejemskiej. W ten sposób chcą wypełnić swoje zadanie, którym jest czynienie pokoju w życiu oraz budzenie nadziei w tych, którzy doświadczają jej braku.

 

Akcja „wprowadzania pokoju” opisana na stronie Betlejemskie światełko pokoju ma wiele wymiarów. Główną treścią tej akcji jest odniesienie do ośmiu błogosławieństw, które dla chrześcijan są podstawą do uczynienia siebie szczęśliwym. Jedno z błogosławieństw brzmi:

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)