Powiat Kolneński otrzymał 97 tys. zł od Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie dla oddziału przygotowania wojskowego. Za te pieniądze zastanie zakupione umundurowanie oraz sprzęt wojskowy dla 25. uczniów pierwszej klasy Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

 

Do szkoły zostanie dostarczone umundurowanie i sprzęt wojskowy ćwiczebny. Każdy z uczniów otrzyma umundurowanie na podstawie porozumienia ze szkołą. Sprzęt wojskowy zostanie na wyposażeniu szkoły.

 

Młodzież wykorzystując w ćwiczeniach osprzęt wojskowy i atrapy broni będzie kształtować swoje nawyki zachowywania się, jak w warunkach bojowych. Atrapy broni, takie jak karabiny i noże, są powlekane gumą i umożliwią zachowanie bezpiecznych warunków do nauki.

 

Klasa o profilu „przygotowanie wojskowe” została utworzona po raz pierwszy w roku szkolnym 2023/2024.

 

Wartość całego zadania zakupowego wynosi 121 250 zł. 97 tys. pochodzi ze Skarbu Państwa od Ministra Obrony. Powiat Kolneński przeznaczył na ten cel 24 250 zł.

Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 7 listopada 2023 r.