Konferencja pod hasłem "Krajowy Fundusz Szkoleniowy drogą do rozwoju" została zorganizowana w związku z ogłoszeniem przez Unię Europejską rok 2023 "Europejskim Rokiem Umiejętności".  Na konferencji omawiano funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Konopka promowała wsparcie dla przedsiębiorców oferowane przez KFS.

"To jest podsumowanie roku, a raczej promowanie tych działań. Fundusz Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie jest zbyt duży, ale zależy nam na tym, żeby więcej pracodawców korzystało z niego, by mieli możliwość wspierania umiejętności czy podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.

Jesteśmy w ostatnim kwartale bieżącego roku po naborach, więc przekazujemy informacje w celu promowania. W przyszłym roku to zadanie będzie również realizowane i myślę, że takie informacje są do przemyślenia przez pracodawców - ażeby mogli skorzystać." - mówiła Dorota Konopka

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) od roku 2014 wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Pracodawca, chcąc skorzystać ze środków KFS, musi wpisać się w określony priorytet na dany rok określony przez właściwego ministra ds. pracy. W 2023 roku środki KFS przeznaczone są na wsparcie:

  • kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  • kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
  • kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
  • kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze prawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
  • kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.                

 

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%. Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza że do wykorzystania jest ponad 18 000 złotych na osobę. Głównym celem funduszu jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań zmieniającej się gospodarki.

 

KFS jest jedną z form pomocy skierowaną do pracodawców. Pracodawcy wspierani są przez finansowanie, bądź dofinansowanie szkoleń, egzaminów, uprawnień.

Powiat Kolneński reprezentował Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.