Strażacy -  i zawodowi, i ochotnicy - są dumą naszej społeczności - mówili uczestnicy Powiatowych Dni Strażaka. Ten dzień to okazja do szczególnych podziękowań dla tych, którzy codziennie, często z narażeniem życia, pełnią swoją służbę, mówił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier, Paweł Ostrowski.

 

“To jest ważny dzień, w którym Strażacy dostają awanse, nagrody, odznaczenia. I to jest ich święto. Spotkają się z osobami, które pokazują, że nasza praca jest istotna, można usłyszeć słowa mówiące o znaczeniu tej służby. A to powoduje, że każdy ze Strażaków czuje się dowartościowany. I do kolejnej, często trudnej służby może ruszyć z takim poczuciem misji.” - mówił Paweł Ostrowski.

 

O znaczeniu służby Strażaków dla lokalnej społeczności mówił też Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Dzień naprawdę wyjątkowy dla całego naszego Powiatu. Dzień i święto, w którym dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym i Państwowej Straży Pożarnej. Ja nie wyobrażam sobie systemu przeciwpożarowego bez OSP. Bo jest przeważnie tak, że do wypadku jedzie zawsze kilka jednostek Straży Ochotniczej i jedna drużyna Straży Państwowej. Uzupełniają się nawzajem i tworzą wspaniały zespół, który daje nam nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale daje nam to bezpieczeństwo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na sygnał syreny alarmowej rzucają swoje obowiązki, te w polu, w pracy i ruszają na pomoc innym. Żeby ratować ich mienie i życie. Chcę również podziękować samorządowcom, parlamentarzystom, burmistrzom, wójtom, którzy cały czas wspierają nasze Ochotnicze Straże Pożarne w zakupie sprzętu i doposażeniu tak, żeby te jednostki były w gotowości bojowej.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Kolneńska Komenda Państwowej Straży Pożarnej nie jest duża, ale Strażacy bardzo sprawnie wykonują swoje działania - mówił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, starszy brygadier, Tomasz Sielawa.

 

“W naszej komendzie pracuje 43 funkcjonariuszy mundurowych i cztery osoby cywilne. Ale w przeliczeniu na jednego Strażaka zawsze w tych statystykach, w województwie, nasza Komenda, mimo że nie jest zbyt wielka, plasuje się w środku. I myślę, że to jest dobry wskaźnik.” - mówił Tomasz Sielawa.

 

Powiat Kolneński reprezentował również Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

Podczas dzisiejszej uroczystości wręczono Strażakom awanse na wyższe stopnie. Symboliczne wyróżnienia otrzymało także kilku z zaproszonych gości.