Kolejna droga w Powiecie Kolneńskim będzie zmodernizowana. To odcinek między miejscowościami Leman i Ksebki. Starostwo Powiatowe w Kolnie otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie prac z budżetu Województwa Podlaskiego. Dzisiaj w Łomży symboliczne czeki przekazywał samorządowcom Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbyrś. Powiat Kolneński reprezentował Wicestarosta, Karol Pieloszczyk.

 

“Sejmik Województwa Podlaskiego udzielił Powiatowi Kolneńskiemu wsparcia finansowego w wysokości 800 000 zł w Ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Pieniądze będą przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman i Ksebki. Remont tej drogi był bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców okolicznych miejscowości.” - mówił Karol Pieloszczyk.

 

Cała inwestycja będzie kosztowała 2,2 mln zł. i zakończy się 2023 roku.

 

W ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów wsparcie otrzymały też samorządy z terenu Powiatu Kolneńskiego. Gmina Mały Płock 600 tysięcy złotych na budowę świetlicy wiejskiej w Józefowie, Gmina Kolno 600 tysięcy złotych na budowę budynku magazynowego, służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele, Gmina Grabowo 300 tysięcy złotych na modernizację i dobudowę nowych punktów oświetlenia i Miasto Kolno 1,5 miliona złotych na przebudowę istniejącego stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą. 


W sumie do samorządów na terenie Powiatu Kolneńskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów trafi 3,8 miliona złotych.