Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej na Litwie, która odbędzie się w dniach 8 – 12  maja 2023 r.

 

Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do promocji regionalnych produktów i usług oraz rozwijania relacji biznesowych z partnerami krajów nadbałtyckich.

 

Tematyka misji gospodarczej dotyczyć będzie potencjału podlaskiej branży spożywczej. W wydarzeniu będą mogli uczestniczyć reprezentanci 8 przedsiębiorstw z kategorii MŚP, działających na terenie województwa podlaskiego od co najmniej 12 miesięcy, których profil działalności wpisuje się w tematykę misji.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://investinpodlaskie.pl/formularz-zgloszeniowy-misja-gospodarcza-na-litwe/.

 

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 27 marca – 4 kwietnia 2023 r.

Udział w misji jest bezpłatny. Koszty udziału przedsiębiorców w wyjeździe na Litwę pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej investinpodlaskie.pl pod adresem: https://investinpodlaskie.pl/podlaskie-misje-gospodarcze/.