Wicemarszałek Marek Olbryś i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do korzystania z konkursów, w których możliwe jest pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność: samorządów, parafii, szkół, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji pozarządowych. Konkursy, w których dostępne są także środki z funduszy unijnych, dotyczą m.in rozwoju obszarów wiejskich, spraw społecznych, inicjatyw mieszkańców, ochrony zabytków oraz innych dziedzin. Może to być dodatkowe źródło dla realizacji potrzeb mieszkańców oraz wspierania rozwoju miast i gmin naszego regionu.

 

Lista konkursów

 

Otwarty konkurs ofert na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Jego celem jest promocja wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego w gospodarstwach rolnych, ogrodach warzywnych, przydomowych sadach oraz w pszczelarstwie. Pula konkursu to 90 tys. zł, a wnioski (za pośrednictwem platformy witkac.pl) można składać od 1 do 24 lutego br.

Link: https://podlaskie.eu/rs/otwarty-konkurs-ofert-na-ekologie-ochrone-zwierzat-i-dziedzictwa-przyrodniczego.html

 

 

Otwarty konkurs ofert. Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku

Modernizacja pasiek, informowanie o zdrowotnych aspektach produktów pszczelich, zwiększania populacji pszczół – m.in. na takie działanie będzie można uzyskać wsparcie. Pula w konkursie wynosi 60 tys. zł i pochodzi z budżetu województwa. Wnioski można składać od 1 lutego. O ogłoszeniu konkursu zdecydował zarząd województwa na posiedzeniu w środę, 25 stycznia.

Link: https://podlaskie.eu/rs/otwarty-konkurs-ofert-wsparcie-dzialan-sluzacych-rozwojowi-pszczelarstwa-i-dostepnosci-produktow-pszczelich-na-rynku.html

 

 

Konkurs Grunt na medal 2023

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora zapraszają podlaskie samorządy do udziału w konkursie na najlepszy teren inwestycyjny. X edycja konkursu o tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego województwa podlaskiego rozpocznie się 1 marca.

Link: https://podlaskie.eu/rs/konkurs-grunt-na-medal-2023.html

 

 

Konkurs na projekty dotyczące audytu energetycznego

Konkurs skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, partnerstw publiczno-prywatnych, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych. Planowany audyt powinien dotyczyć budynków użyteczności publicznej, które w przyszłości Wnioskodawca zamierza poddać modernizacji energetycznej.

Link: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/konkurs-na-projekty-dotyczace-audytu-energetycznego.html

 

 

Wsparcie z budżetu województwa na działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Warsztaty, obozy, wycieczki czy publikacje z zakresu szkolnictwa. W czwartek, 19 stycznia, zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na działania edukacyjne. Do rozdysponowania jest 60 tys. zł. Wnioski można składać do 3 marca br.

Link: https://podlaskie.eu/edukacja/wsparcie-z-budzetu-wojewodztwa-na-dzialania-w-sferze-nauki-i-wychowania.html

 

 

Niemal 1,3 mln zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś

Remonty i wyposażenia pomieszczeń, zagospodarowanie terenów zielonych, inwestycje w odnawialne źródła energii czy zakup regionalnych strojów i instrumentów muzycznych – m.in. na takie potrzeby zostaną przyznane pieniądze pochodzące z budżetu województwa w ramach 6. edycji programu. Projekt skierowany jest do podlaskich samorządów, a nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego br. Decyzję w tej prawie podjął zarząd na czwartkowym (19.01) posiedzeniu.

Link: https://podlaskie.eu/rs/rolnictwo/niemal-13-mln-zl-na-program-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego-kreatywna-wies.html