Prawie dwa kilometry drogi zmodernizowane. Na odcinku Chełchy - Milewo-Gałązki kierowcy jeżdżą już drogą o nowej nawierzchni asfaltowej. W ramach tego samego projektu oczyszczone i wyprofilowane są także pobocza i rowy odwadniające. 

 

Modernizacja tego odcinka to jedna z wielu inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Kolneński, mówił Starosta, Tadeusz Klama.

 

"Na dzisiaj, na drogi wydaliśmy prawie 48 milionów złotych, z tego u was 4 miliony złotych. Realizujemy duży zakres robót, w tej chwili mamy dużo uzgodnień z panem wójtem odnośnie dokumentacji innych dróg. Taką główną drogą, którą teraz robimy, jest odcinek od mostków w Grabowie do drogi do Świdrów. Pracujemy nad dokumentacją na kompletną modernizację.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Wójt Gminy Grabowo, Andrzej Piętka podkreślał, że realizacja tych inwestycji to efekt dobrej współpracy samorządów: powiatowego i gminnego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Kolneńskiego, Zbigniew Rogowski, mówił podczas oficjalnego otwarcia zmodernizowanego odcinka, że przygotowywane są kolejne inwestycje.

 

“Etapami chcemy całą drogę przez Milewo, Chełchy, Andrychy, Przyborowo do Grabowa remontować. Jest nadzieja, że w tym roku może się uda zrealizować następny etap do Andrych.” - mówił Zbigniew Rogowski.

 

Modernizacja odcinka drogi Chełchy - Milewo-Gałązki kosztowała ponad milion złotych.