Dziękujemy za wszystko! Za miłość, cierpliwość, wiedzę i mądrość. Za to, że jesteście.