Prawie 28 milionów złotych na inwestycje zakłada przyjęty przez Radnych budżet Powiatu Kolneńskiego. 

 

Najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na modernizację dróg. 

 

W zaplanowanych inwestycjach przewidziane zostało dofinansowanie z programu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości około 21,7 mln złotych oraz 1,3 mln z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Rozbudowane będą odcinki Stawiski - Jurzec Włościański oraz Żebry-Okurowo-Brzózki. Prace na drodze Stawiski - Jurzec Włościański przejdą do II etapu.

 

W ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich wyremontowana będzie nawierzchnia asfaltowa na dwóch odcinkach na drodze 1869B (Milewo-Lachowo-Gromadzyn) i dwóch odcinkach na drodze 1879B (Wincenta-Górskie-Lachowo).

 

Zatwierdzony budżet przewiduje również przygotowania do innych inwestycji, w tym stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej inwestycji drogowych. Dokumentacja projektowa będzie stworzona również do budowy instalacji OZE – fotowoltaiki dla obiektów użyteczności publicznej.

 

W 2023 roku będą wdrożone również e-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego. Zaplanowano także inwestycję, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami będą miały ułatwiony dostęp do budynku Starostwa Powiatowego. Ma to ułatwić winda, która będzie zamontowana w budynku. Kontynuowana będzie także budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Oprócz tego złożone są wnioski do Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie na remont odcinków dróg 2640B (ulica Kolejowa) i 1898B (Kąty –Mściwuje), które po akceptacji mogą znaleźć się w tym budżecie.

 

“Budżet Powiatu Kolneńskiego na rok 2023 to budżet ambitny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Są w nim inwestycje z tego roku, które przechodzą na następny rok, są tam inwestycje nowe, zaplanowane do wykonania w 2023 roku. Ale myślimy również, że będą nowe, w zależności od środków i ich programów zewnętrznych, które będziemy mogli pozyskać dla Powiatu. Warto zauważyć, że ta Rada zaczynała z budżetem w wysokości 40 milionów złotych. Dzisiaj, budżet na rok 2023, po stronie wydatków to kwota prawie 75 milionów złotych. To znaczna poprawa i duży budżet. A zawdzięczamy to temu, że pozyskujemy środki zewnętrzne na wykonanie głównych inwestycji“ - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 74.624.160,17 zł. W tym na realizację inwestycji przeznaczono około 27,8 mln złotych.