Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Kolnie wzięli udział w Etapie Powiatowym Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS.

 

Test pisało dzisiaj dziesięciu uczniów, po pięciu z każdej szkoły. Do etapu powiatowego zostali wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych. Napisane przez nich prace sprawdziła trzyosobowa komisja i wyłoniła troje laureatów.

 

Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczył Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.

 

Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorób przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

 

Laureaci:

  1. Szymon Gnatowski – LO
  2. Natalia Góralczyk – ZST
  3. Magdalena Wyka – ZST