Inwestycje drogowe, docieplenia szkół, czy budowa instalacji ciepłowniczej. Między innymi takie inwestycje będą realizowane przez samorządy z terenu Powiatu Kolneńskiego dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Polski Ład. Poznaliśmy już beneficjentów najnowszej edycji programu. To bardzo duży impuls do rozwoju - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Polski Ład jest programem wyjątkowym, który zaspokaja potrzeby wszystkich gmin na terenie Powiatu i samego Powiatu jako jednostki samorządowej. W ostatniej edycji przyznano nam 15 milionów złotych co było kwotą największą w historii. W tej chwili przyznano Powiatowi Kolneńskiego 13 milionów złotych na dwie drogi, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W sumie Powiat ze wszystkimi jednostkami administracyjnymi, ze wszystkimi gminami na terenie Powiatu, otrzymał ponad 75 milionów złotych.” - mówił Tadeusz Klama.

 

Dzięki wsparciu z programu Polski Ład nawet niewielkie samorządy mają szansę na realizację dużych inwestycji mówił  Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski podczas symbolicznego przekazania pieniędzy w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.


“Trzeba tylko życzyć tym wszystkim jednostkom samorządu z Powiatu Kolneńskiego, żeby mogły sprawnie realizować te inwestycje. Cieszymy się, że ta kolejna edycja powiększyła nam pulę możliwości rozwoju inwestycji samorządowych. W Powiecie Kolneńskim będą inwestycje dotyczące szkolnictwa, czyli termomodernizacji szkół, będą inwestycje w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej, jak również sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. To wszystko da podstawę do tego, żeby nasze województwo równomiernie się rozwijało.” - mówił Bohdan Paszkowski.

 

 

Poniżej inwestycje realizowane w ramach rozdania z programu Polski Ład.

Powiat Kolneński:

- przebuduje i rozbuduje drogę powiatową na odcinku Żebry-Okurowo-Brzózki za kwotę 5 mln zł.
- rozbuduje drogę powiatową na odcinku Stawiski – Jurzec Włościański (etap II) za kwotę 8 075 000 mln zł.

 

Miasto Kolno:

- przebuduje infrastrukturę drogową  na terenie miasta za kwotę 3,5 mln zł.
- pobuduje sieć ciepłowniczą wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej za kwotę 7,3 mln zł.

 

Gmina Kolno:

- przeprowadzi termomodernizację 5. budynków szkolnych tj. w Janowie, SP w Wykowie, SP w Lachowie, SP w Zabielu i SP w Borkowie za 6 570 000zł
- dokona wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED na terenie całej Gminy Kolno

 

Gmina Stawiski przebuduje i zmodernizuje infrastrukturę drogową na ternie Gminy Stawiski z kwotę 9,8 mln zł.

 

Gmina Grabowo: rozbuduje, przebuduje i zmodernizuje drogi gminne za kwotę 9 310 000zł

 

Gmina Mały Płock otrzymała 14 mln zł na budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji o długości ok. 8km.

 

Gmina Turośl przebuduje i zmodernizuje drogi gminne za kwotę 9 390 083zł.