NIe znamy dokładnej daty, ani miejsca, w którym to się stało. Ale historycy sugerują datę 14 kwietnia jako rocznicę Chrztu Polski. W tym roku mija 1056 lat od tego wydarzenia. Przed trzema laty Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 14 kwietnia świętem państwowym.

 

“W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” – głosi ustawa przyjęta przez Sejm 22 lutego 2019 r.

 

Na przyjęcie chrztu zdecydował się w 966 roku książę Polan, Mieszko I. Odbyło się to za pośrednictwem Czech i było poprzedzone o rok, małżeństwem z Dobrawą, czeską księżniczką. Dzięki temu rodząca się Polska uniknęła przymusowego narzucenia chrześcijaństwa przez Niemcy. 

 

Pierwsi przyjęli chrzest Mieszko I i jego najbliższe otoczenie. Dwa lata po później zaczęła się tworzyć hierarchia kościelna, która pomogła administrować krajem. Przyjęcie chrztu traktowane jest jako symboliczne powstanie Państwa Polskiego, a także jego dołączenie do zachodniej cywilizacji europejskiej. Było silnym impulsem, który przyczynił się do umocnienia władzy MIeszka I, ale też podkreślał suwerenność powstającego państwa i dawał podstawy jego bezpieczeństwa.

Foto pochodzi ze strony: https://www.gov.pl