Zorganizowane formy pomocy dla uchodźców z Ukrainy i wprowadzenie stopnia alarmowego Charlie CRP - to główne tematy ostatniego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kolnie. 

Spotkaniu przewodniczył Starosta Kolneński, Tadeusz Klama. Zapoznał zebranych z aktualną sytuacją na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz poinformował, jakie zorganizowano formy pomocy dla uchodźców. Mówił także o zorganizowaniu doraźnego zakwaterowania dla uchodźców i stworzeniu punktów pomocy humanitarnej, przez Powiat Kolneński, oraz gminy z terenu Powiatu.

Bardzo ważną uwagą była prośba o przekazanie informacji dla ofiarodawców, żeby do punktów pomocy humanitarnej mieszkańcy przynosili tylko te rzeczy, które są w wykazie udostępnionym przez Wojewodę Podlaskiego.

Lista produktów, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie [PDF - 507kB]