Komunikat Starosty Kolneńskiego
w sprawie skoordynowanej pomocy dla ludności uchodźczej z Ukrainy

 

Zgodnie z dyspozycją i poleceniem Wojewody Podlaskiego Starosta Kolneński ma za zadanie organizowanie skoordynowanej pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów, zarówno przekazywaną na Ukrainę, jak i pomoc przybywającej ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

 

Skoordynowana pomoc polega na:

 

1. Zorganizowaniu przez powiat kolneński oraz gminy powiatu punktów pomocy humanitarnej - w celu przekazywania przez mieszkańców powiatu produktów i środków potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściem granicznym) – lista produktów opublikowana jest na stronie internetowej powiatu kolneńskiego powiatkolno.pl w zakładce „Informacje w sprawie pomocy dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy”

 

Mieszkańcy, którzy chcą udzielić wsparcia przekazują wskazane produkty i środki do punktu pomocy humanitarnej wskazanego w swojej gminie, następnie gmina przekazuje do wyznaczonego punktu powiatowego.

Produkty i środki muszą być posegregowane – pakowane w kartony, opisane np. nowa odzież i okrycia, żywność, konserwy, pampersy, środki higieny i czystości itd. Transport do magazynu wojewódzkiego organizuje powiat.

 

2. Zorganizowaniu doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w lokalizacjach wskazanych przez Starostę Kolneńskiego Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę tych miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej.

 

Każdy przybywający w tej chwili do powiatu kolneńskiego obywatel Ukrainy powinien być zgłoszony na listę kwaterunkową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kolnie.

 

W chwili obecnej Powiat Kolneński dysponuje 60 miejscami do doraźnego zakwaterowania uchodźców i są one wskazane Wojewodzie Podlaskiemu.

 

Rząd RP uruchomił stronę internetową: pomagamukrainie.gov.pl skierowaną do tych, którzy pomocy poszukują i tych, którzy są gotowi jej udzielić. Proszę o korzystanie z tej aplikacji.

 

W chwili obecnej zgromadzono znaczne ilości odzieży, żywności i produktów higienicznych, które należy posegregować, a następnie rozdysponować i przekazać potrzebującym.

Nadmieniam, że można skorzystać jeszcze z innej formy pomocy jaką jest pomoc finansowa. Może ona szybciej trafić do potrzebujących i lepiej dopasować się do rzeczywistych potrzeb uchodźców.

 

Jeśli chcesz zasięgnąć informacji w powyższych sprawach możesz kontaktować się pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kolnie:

Katarzyna Sikorska – 86 262 31 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cudzoziemcowi, który posiada m.in. status uchodźcy udziela się pomocy w celu wspierania procesu integracji społecznej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne. Zadania w powiecie wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie tel. 86 278 13 34.

 

Bardzo proszę działajmy wspólnie i jednokierunkowo. To wspaniale, że każdy z nas jest w stanie okazywać serce potrzebującym, ale oferowana pomoc musi być przemyślana i dobrze zorganizowana. Dzięki koordynacji działań można jeszcze lepiej pomagać i wesprzeć większą liczbę osób.

 

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji, by pomoc była właściwa i skoordynowana.

 

 

Starosta Kolneński
Tadeusz Klama