Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do Udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

 

Program przeznaczony jest zarówno dla osób, wobec których prowadzona jest procedura Niebieska Karta, dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

 

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy.

Mają go osiągnąć przez edukację i zastąpić dotychczasowe zachowania pomocowe m. in. poprzez:

  • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
  • uświadomienie własnych zachowań pomocowych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  • wyuczenie społecznie pożądanych zachowań,
  • wyuczenie kontrolowania złości poprzez identyfikację czynników wyzwalających,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układaniu stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych osób,
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

 

Fakt uczestnictwa w programie osób dobrowolnie zgłaszających się jest objęty tajemnicą.

 

Do udziału w zajęciach programu zgłosić się można w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

  1. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno

tel. 86 278 13 34;86 278 12 99.