Dzięki tym przejściom dla pieszych wzrośnie bezpieczeństwo na naszych drogach. Powiat Kolneński otrzymał dofinansowanie na modernizację czterech przejść dla pieszych mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski.

 

“Przejścia powstały w miejscowości Kolno na ulicy Sobieskiego i ulicy Sportowej, oraz w miejscowości Stawiski na ulicy Polowej.

W przypadku ulicy Polowej w Stawiskach są tam dwie szkoły, w Kolnie przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Szkolnej mieści się Szkoła Podstawowa nr 2, a na ulicy Sportowej jest to miejsce niedoświetlone, ale bardzo często wybierane przez pieszych.

Są to systemy aktywne i kiedy pieszy podchodzi do przejścia, wtedy aktywuje się doświetlenie znaku D6, czyli znaku informującego o przejściu dla pieszych, i w porze nocnej następuje doświetlenie całego przejścia. Oświetlenie wyłącza się po przejściu pieszego na drugą stronę.” - mówi dyrektor PZD, Grzegorz Kulągowski.

 

Tworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej jest kosztowne. Dlatego staramy się szukać pieniędzy zewnętrznych na takie inwestycje - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

“Staramy się szukać dodatkowych pieniędzy w funduszach unijnych i rządowych. Dzięki ostatnio otrzymanemu dofinansowaniu udało nam się zmodernizować kolejne przejścia dla pieszych. Dzięki temu piesi będą lepiej widoczni, a kierowcy będą mieli szansę dużo wcześniej zobaczyć osobę, które przechodzi przez ulicę.

Zachęcam też do noszenia elementów odblaskowych. Także w mieście, gdzie nie jest to obowiązkowe. Ale z pewnością sprawi, że piesi będą lepiej widoczni. A to ma ogromy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.” - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama.

 

Modernizacja czterech przejść dla pieszych kosztowała 158 tysięcy złotych. Większość tej kwoty pochodzi z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych".