Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Gmina Grabowo obchodziła w tym roku 4 września pod hasłem „Pamięć Września ‘39”. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta za ojczyznę i apel pamięci na cmentarzu przed mogiłą poległych w kampanii wrześniowej.

 

Najbardziej widowiskową część uroczystości była inscenizacja historyczna, która nawiązywała się do dwóch wypadów zwiadowczych na teren Prus Wschodnich w 1939 roku. Wydarzenia te odtwarzało kilkudziesięciu rekonstruktorów z udziałem replik sprzętu bojowego z okresu II wojny oraz przygotowanej specjalnie oprawie pirotechnicznej.

 

Powiat Kolneński reprezentował Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk.