Syreny alarmowe w 84. rocznicę II Wojny Światowej

Ogłoszenie o treningowym włączeniu syren alarmowych na terenie: Miasta Kolna, Miasta Stawiski, Gminy Mały Płock

W dowód uczczenia 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 1-szego września br. o godz. 12:00  zostaną włączone syreny alarmowe  na jedną minutę.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96. Sygnały alarmowe przekazane w tym dniu będą ćwiczebne.

(P C Z K)