Dziesięciu uczniów ze szkół Powiatu Kolneńskiego wzięło udział w konkursie “Śladami patronów roku 2021’”. Do wyboru mieli tematy związane z wybranymi przez Sejm patronami obecnego roku czyli Stanisławem Lemem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Tadeuszem Różewiczem, Stefanem Wyszyńskim i Cyprianem Kamilem Norwidem.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. Wyróżnionym przez jury, nagrody wręczył Wicestarosta Kolneński, Karol Pieloszczyk.

“Bardzo się cieszę, że uczniowie zainteresowali się wielkimi, polskimi postaciami. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mogli przypomnieć sobie ich twórczość, oraz działalność na rzecz kraju. A także zdobyć wiedzę szerszą, niż ta, która jest dostępna na zwykłych lekcjach w szkołach. Dziękuję wszystkim uczestnikom i mam nadzieję, że takich konkursów będzie jak najwięcej.” - powiedział Karol Pieloszczyk.

 

Konkurs zorganizowały: I Liceum Ogólnokształcące i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie, pod patronatem Starosty Kolneńskiego.Prace  uczestników oceniało  JURY w składzie : 

  • Katarzyna Pikulińska  –  wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie,
  • Teresa  Alina  Skrodzka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, 
  • Barbara Sielawa  – Kustosz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, 
  • Iwona Kozikowska – nauczyciel języka polskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego  Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie   

 

Decyzją JURY laureatami POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO  „Śladami patronów roku 2021” zostali:

 

W KATEGORII  I  -   UCZNIOWIE  KL 7-8  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU KOLNEŃSKIEGO:

III miejsce -  Gabriela Parda -  uczennica kl 8 Szkoły Podstawowej w Lachowie /za esej o Kardynale Stefanie Wyszyńskim/. 

 

W  KATEGORII   II  -  UCZNIOWIE  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, PONADGIMNAZJALNYCH I  OSOBY DOROSŁE Z  POWIATU KOLNEŃSKIEGO:

I miejsce - Paulina Przyborowska -  uczennica kl III Szkoły Branżowej I st. im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ZST w Kolnie ,

II miejsce -  Mateusz Baczewski – uczeń kl III Szkoły Branżowej I st. im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ZST w Kolnie,

III miejsce - Natalia Sadłowska – uczennica kl II  II Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ZST w Kolnie.

 

WYRÓŻNIENIA Jury przyznało :

  • Amelii Andrzejczyk - uczennicy kl. II, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie,
  • Natalii Papież - uczennica kl. I Technikum Rolniczo-Ekonomicznego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ZST w Kolnie.