XXVI sesja Rady Powiatu Kolneńskiego odbyła się 31 marca 2021 roku.

 

Podczas sesji Starosta Kolneński Tadeusz Klama zaprezentował sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyna Dobrołowicz przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego szpitala za 2020 rok.

 

Rada Powiatu podjęła uchwały, m.in. w sprawie:

1) zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2021 rok

2) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Stawiski w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2663 B w Stawiskach

3) pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1827B relacji Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany na odcinku położonym na części dz. o nr geod 193 i dz. o nr geod. 194 obręb Kurkowo, gmina Grabowo

4) pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 1827B relacji Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany na odcinku położonym na części dz. o nr geod. 176/1 obręb Romany, gmina Stawiski