12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do

...

Nie daj szansy AIDS, zrób test na HIV

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku w wyjątkowych okolicznościach, ale jak

...

Pracownicy kolneńskiego szpitala muszą mieć niezbędny sprzęt, żeby bezpiecznie pracować i pomagać

...