W ramach w/w zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości 65 mb,

...

Wolontariusze Szlachetnej Paczki z rejonu Kolno są na etapie ukończenia odwiedzin u rodzin

...
...

1 października w Janowie obchodziliśmy 78. rocznicę rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. W uroczystości

...