OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych

...

W dniu dzisiejszym pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie zakończą remont chodnika dla pieszych

...

Rozpoczęły się prace remontowe drogi powiatowej nr 1886B do miejscowości Wanacja. Przebudową

...

FILM INSTRUKTAŻOWY

 

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje

...