Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program rozwoju małej infrastruktury

...

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

  1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach
...

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” jest

...

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością

...

Zawiadamia się o przystąpieniu do akcji strajkowej nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

...