Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i doradców obywatelskich do udziału w kursach

...

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Kolneńskiego zostanie przeprowadzona w Starostwie

...

W dniu 11.03.2019 roku rozpoczyna prace Powiatowa Komisja Lekarska Nr 7 w Kolnie z siedzibą  w budynku

...

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz nabór do

...