13 kwietnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Starostowie Kolneńscy, skarbnik powiatu oraz Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowę na kwotę 260 tysięcy złotych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych na remont II etapu drogi powiatowej Grabowo-Konopki Białystok.

O środki na to dofinansowanie wnioskowało 14 powiatów ziemskich (powiaty grodzkie były wyłączone z tego konkursu). Maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli do 500 tys. zł. Jeden powiat mógł złożyć jeden projekt. Dotację trzeba wykorzystać do 31 października tego roku, a rozliczyć się z niej najpóźniej do  20 listopada br.

- Wszystkie powiaty złożyły wnioski i cieszy nas ta chęć współpracy z waszej strony. Jest to po raz pierwszy przeprowadzone działanie, ale mam nadzieję, że w latach kolejnych będzie kontynuowane. Teraz wasza rola, by zgłaszać ewentualne uwagi, byśmy w następnych latach mogli to zrobić lepiej – dodał Stefan Krajewski.

Wsparcie finansowe drogi powiatowej zadeklarowała także Gmina Grabowo w wysokości 100 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec miesiąca października 2018r.