11 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbędzie się Wojewódzki

...

Dnia 3 października 2019 roku na terenie powiatu kolneńskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia

...

Tegoroczne Wojewódzkie Dożynki odbyły się 14.09.2019 roku w Tykocinie. W dożynkach uczestniczył

...

Na uroczystości uchwalenia ustawy zasadniczej z 1791 r. zapraszają Marszałek Województwa

...

6 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru dla Oddziału Polskiego Związku

...