Starostowie Kolneńscy Stanisław Wiszowaty i Robert Wacław Nadara oraz skarbnik powiatu Dorota

...

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Piotr Rykaczewski wręczył 6 listopada br. dla nowo

...

“Gdyby nie rolnictwo, gdyby nie wy, wiele rzeczy byłoby znacznie trudniejszych do realizacji.

...

RAPORT O STANIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO


Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie

...