RAPORT O STANIE POWIATU KOLNEŃSKIEGO


Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie

...

Raport z powiatu kolneńskiego na dzień 10.04.2020 r.

Zarząd OZPSP informuje Państwa o rozpoczęciu wspólnej akcji plakatowej przez OZPSP i ZPP pod

...

Spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Regionalne

...

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie

...