Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program rozwoju małej infrastruktury

...

                                               

         

M A T U R Z Y S T O !!!

 

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach

...

 

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących

...

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

  • obszar A– zapewnienie dostępności w wielorodzinnych
...

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

  1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach
...