1-go marca w całym kraju odbywały się uroczyste apele pamięci, wystawy, msze święte, koncerty, przemarsze, pokazy filmowe oraz spotkania historyczno-patriotyczne. Kolneńskie uroczystości dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się w Kolnie mszą w parafii Świętej Anny celebrowaną przez Księdza Dziekana Stanisława Uradzińskiego. Przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego Michał Kulczewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie wraz z Księdzem Dziekanem Stanisławem Uradzińskim oraz mieszkańcami Kolna złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych obok kościoła.